søndag 23. november 2008

Tomten ligger 577 MOH iht GPS, vi valgt Solhytten som leverandor grunnet pris og kunnskap hos prosjektleder.

Vi er medinvestor i veien fram til tomten. Det måtte bygges ca 900m ny vei, og arbeidet startet høsten 2007 og er snart avsluttet.

Budsjettet er ALAP (as low as possible). Vi har valgt å legge strøm og vei inn til hytten noe som fordyrer prosjekt vesentlig.

Grunnet snø er det pause i arbeidet frem til neste sommer.

---------------------------------------------------------------------------------------
The plot is lying at 577 MOH according to my GPS. We choose Solhytten as the supplier due to price and knowledge of the project leader.

We have built approx. 900 meters of new road to get access to the plot. The worked started in Autumn 2007 and is soon finished.

The budget for the project is as low as possible, but after deciding to run power and water into the cabin, this has been an increased expense.

Due to the snow the work has stopped on the plot until next summer.

Ingen kommentarer: